Strona Główna

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach ma na celu wydawanie oraz upowszechnianie działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni koncentrując się na publikowaniu :

  • wydawnictw zwartych: monografii, podręczników akademickich, skryptów, materiałów konferencyjnych oraz
  • wydawnictw ciągłych: Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

 

Etyka Wydownictwa Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Wydownictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przestrzega standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesy publikacji zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnego (COPE - Committee on Publication Ethics)

Zasady etyki publikacyjnej.pdf

 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
tel.: 32 60 72 429
32 202 50 34
e-mail: kontakt@wydawnictwo.wst.pl

Przewodniczący Rady Wydawniczej
dr inż. arch. Cezary Wawrzyniak

Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
dr Aleksander Ostenda

Sekretarz Wydawnictwa
mgr Agnieszka Janda