Strona Główna

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach ma na celu wydawanie oraz upowszechnianie działalności naukowo-badawczej pracowników Uczelni koncentrując się na publikowaniu :

  • wydawnictw zwartych: monografii, podręczników akademickich, skryptów, materiałów konferencyjnych 
  • wydawnictw ciągłych: Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Przewodniczący Rady Wydawniczej
dr inż. arch. Cezary Wawrzyniak

Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
dr Aleksander Ostenda

Sekretarz Wydawnictwa
mgr Agnieszka Janda
mgr Alicja Matyja
 
Skład osobowy Rady Wydawniczej
dr inż. ach. Cezary Wawrzyniak -  przewodniczący Rady Wydawniczej
prof. zw. szt. plast. Tadeusz Grabowski
prof. zw. szt. plast. inż. arch. Tadeusz Pfutzner
prof. zw. dr inż. arch. Stanisław Tomaszek
prof. zw. szt. plast. Waldemar Jama
ś.p. prof. zw. dr  inż. Bogdan Kawalec
dr inż. Monika Bogusławska-Bączek
dr Zbigniew Kotecki
mgr Magdalena Wierzbik-Strońska

Regulamin Wydawnictwa Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.pdf

 

ul.Rolna 43, 40-555 Katowice
tel.: 32 60 72 429
32 202 50 34
e-mail: kontakt@wydawnictwo.wst.pl
biblioteka@wst.com.pl